Samband mellan antidepressiv medicinering och självmordshändelser

0
824

Sambandet mellan självskada (självmord och självmordsförsök) och medicinering med antidepressiv medicin redovisades nyligen i en kort rapport [1]. Läkarna Sven Bremberg och Göran Högberg studerade förekomsten av självskada (self-harm injuries) 17 länder i perioden mellan 2000 och 2006.

Det är känt att förekomsten av självskada minskar med ökande levnadsstandard och modernisering av samhället och teknologin och därför bedömdes själva minskningstakten. Det visade sig att minskningstakten minskade i relation till hur många som tog antidepressiv medicinering i alla åldersgrupper, det vill säga ju mer antidepressiva människorna tog, desto lägre minskningstakt av självskador. I det land som hade högst konsumtion av antidepressiva, USA, ökade självskadorna. Studien visade inget säkert orsakssamband mellan antidepressiva och självskador men väcker misstankar om ett sådant samband.  Ett sådant samband har tidigare visat sig i en jämförande studie där cirka 100 ungdomar fick antidepressiva, så kallat SSRI, och cirka 100 ungdomar fick sockerpiller, så kallat placebo [2,3]. Tre ungdomar med sockerpiller hade självmordshändelser (nya självmordstankar samt självmordsförsök) och 12 ungdomar med antidepressiva hade självmordshändelser. Skillnaden var statistiskt signifikant, det vill säga berodde sannolikt inte på slumpen. Utifrån den nya rapporten och det tidigare kända sambandet måste vården anmäla nytillkomna självmordstankar, självmordförsök och självmord som misstänkt biverkning vid antidepressiv medicinering.

1. Högberg, Bremberg. Antidepressant medication might increase the risk of self-harm injuries: findings in 17 OECD-countries. European Journal of Public Health 2018; doi:10.1093/eurpub/cky268.

2.  Vitiello, Silva, Rohde ,et al. Suicidal events in the treatment for adolescents with depression study (TADS). Journal of Clinical Psychiatry 2009;70(5):741-747.

3. Högberg, Antonuccio, Healy. Suicidal risk from TADS study was higher than it first appeared. International Journal of Risk & Safety in Medicine 2015;27:85-91. doi 10.3233/JRS-150645.