“Överdrivna” screeningformulär: ohjälpliga, ineffektiva och potentiellt skadliga

3
558

Mad in America, 2021-06-29. Av Peter Simons. Svensk översättning: Lasse Mattila

Vissa patienter fick mer än 100 frågeformulär för screening när de gick till sin läkare, rapporterar forskarna.

En ny studie iJAMA Internal Medicine visar att mer än en tredjedel (34,9 %) av alla screeningformulär som används är “överdrivna”. Forskarna definierade “överdriven screening” som screeningar som sker oftare än vad riktlinjerna rekommenderar (vanligtvis årligen).

“Federala finansiärer (i USA, red. anm.) och försäkringsbolag ger ofta ekonomiska incitament för vårdpersonal att utföra standardiserade screeningformulär”, skriver forskarna, vilket “kan leda till överanvändning av dessa screeningverktyg, vilket skapar en onödig börda för patienter och primärvårdsläkare och minskar effektiviteten i den kliniska verksamheten”.

Forskningen leddes av Jodi Simon på Alliance Chicago och inkluderade forskare från Heartland Health Centers, Northwestern University och American Medical Association.

Riktlinjer från Kanada och Storbritannien rekommenderar inte alls screening för psykosociala upplevelser, som depression och missbruk, eftersom de erkänner att det inte finns några bevis för att screening leder till bättre resultat i dessa fall. I de amerikanska riktlinjerna förespråkas dock screening för sådana upplevelser, trots att det saknas bevis för användandet.

Screening har också kritiserats för att skapa problem genom att felaktigt identifiera och sjukförklara friska människor som har ett problem, vilket leder till onödig behandling och slöseri med resurser eftersom screening oftast identifierar människor som har mycket milda former av lidande som sannolikt kommer att förbättras av sig själva utan ytterligare behandling.

Dessutom kan en positiv screening leda till en så kallad “noceboeffekt”, där en person börjar tro att han eller hon har ett problem trots att han eller hon tidigare ansåg sig vara frisk.

Den nya studien tar dock inte hänsyn till ovan nämnda frågor, utan bara till om screeningformulären används oftare än rekommenderat. Studien visar att det medicinska systemet inte klarar av ens detta låga krav i mer än en tredjedel av fallen.

Forskarna undersökte särskilt följande screeningar: Patient Health Questionnaire-2 för depression, Generalized Anxiety Disorder 2-item för ångest samt screening för tobaksbruk, exponering för passiv rökning, föredragen inlärningsstil och grundläggande hälsokunskap. De flesta av dessa screeningformulär rekommenderas i amerikanska riktlinjer att utföras årligen, även om föredragen inlärningsstil och grundläggande hälsokunskap rekommenderas att utföras endast en gång i livet.

Forskarna använde data från 24 federalt kvalificerade hälsocentraler (FQHC), med 323 531 patienter. Totalt gjordes nästan 6 miljoner screeningar, och forskarna ansåg att mer än 2 miljoner (34,9 %) av dem var “överdrivna”.

I genomsnitt fick varje patient 6,4 extra screeningar och enligt författarna “hade mer än 40 patienter 100 eller fler överscreeningar”.

Mitchell Katz, biträdande redaktör för JAMA Internal Medicine, skrev en ledare till artikeln. Han skriver:

“Även om vissa kanske tror att det inte är så farligt att låta patienterna fylla i alltför många frågeformulär, kan man knappast förvänta sig att patienterna vet när deras svar är viktiga och när de hamnar i en hög med olästa papper.”

Se originalartikeln här.

****

Simon, J., Panzer, J., Adetoro, E., Wright, K. M., Masinter, L., Mohanty, N., & Sinsky, C. A. (2021). Frekvens av administrering av standardiserade screeningfrågor i federalt kvalificerade hälsocentraler. JAMA Intern Med. Publicerad online 14 juni 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2503 (Länk).

Katz, M. H. (2021). Ett svar på överdrivna screeningfrågor. JAMA Intern Med. Publicerad online 14 juni 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2925 (Länk).

 

3 COMMENTS

  1. Intressant läsning. Exempelvis skillnaden i riktlinjer mellan olika högutvecklade länder, varför det är så och när förändringarna skett.

    Ett problem med screeningformulär, som jag ser det, är att svaren ska komma ganska snabbt och spontant, och ofta är det ju så att vad en person uppfattar och tänker om sig själv, inte är det samma som en tid senare. Men då är det omöjligt att gå tillbaka och begära ändring av det som man skrivit i ett screeningformulär.
    Det är t.ex. en annan sak om man sitter i samtal hos en psykolog 10 ggr och svar (t.ex. om ångest och dess möjliga orsaksamband) utkristalliseras över tid.

    I texten här så står det (eller tolkar jag det som) att depression är en psykosocial upplevelse. Det står det inte i texten på .gov som länkas. Det stod ingenting om “psycho” eller “social” på .gov-sidan. Och jag tycker det är lite för mycket av en reduktion att säga att depression är en psykosocial upplevelse. Självklart finns det (oftast troligen. och kanske mestadels eller helt) psykosociala faktorer och samband, men att bara säga att depression är en psykosocial upplevelse blir ett alltför okomplicerat sätt att se på depression. Är min åsikt.