Wednesday, 07, June, 2023

Bianca X

29 POSTS 0 COMMENTS
Har lång erfarenhet av psykiatrisk sluten- och öppenvård men aldrig känt att adekvat hjälp har erbjudits där utan tvärtom har de försämrat måendet och tillfogat skador. Till slut hittade jag en alternativ behandlingsmetod som väg ut.