Sunday, 19, January, 2020

Ulrika Westerberg

2 POSTS 0 COMMENTS
Ett halvsekel har passerat av våld i föräldrahemmet och våldtäkt i tonåren. Orsaken till mitt lidande blev tydligt sent så snart hjälper Wonsa mig. Tyvärr har ME/CFS utvecklats, troligen av långvarigt stresstillstånd. Tillfrisknandeprocessen har ändå startat efter jag slutade söka hjälp i den psykiatriska slutenvården. Idag är autoimmun diet, terapeutisk yoga, den okonventionella läkarkontakten i Peder Björling, funktionsmedicin och mitt skrivande vägen till bättre hälsa.