Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa – Ett vägledande stöd till kommuner och landsting

0
180

Kunskapsguiden.se, 2019-03-01

Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa är ett vägledande stöd till kommuner och landsting. Stödet syftar till att underlätta för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att tolka bestämmelserna om ansvar för vård, omsorg och samverkan gällande placerade barn och unga med psykisk ohälsa.

Om ansvarsfördelning vid samhällsvård av barn och unga med psykisk ohälsa är ett vägledande stöd till kommuner och landsting.

Syftet med vägledningen är att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården stöd i hur ansvarsfördelningen ser ut när barn och unga med psykisk ohälsa är placerade utanför det egna hemmet. En tydlig ansvarsfördelning underlättar arbetet för professionen och bidrar till att barn och unga i samhällsvård får omsorg och stöd som svarar mot deras behov.

Målgruppen är beslutsfattare på ledningsnivå och den profession som möter dessa barn och unga i sin vardag.

Läs hela artikeln här.

Hela vägledningen finner du på Socialstyrelsens webbplats här.