GALET #5 Elisabeth Punzi: Mad Studies och kritiska kulturarvsstudier

0
217

Det finns någonting som heter Mad people’s history, Mad heritage, Mad studies och kritiska kulturarvsstudier – och Elisabeth har koll på allt detta. Hon hjälper oss att förstå vad allt detta är och varför det är så viktigt. Vi pratar mycket om boken “Mad studies, kulturarv & konst: En antologi”, som både utbildar och berör. Vi pratar om vetenskap och hur den biomedicinska modellen fick ersätta en alltför stor del av den mänskliga upplevelsen som inte går att förstå med dagens vetenskapliga modeller. Vi berör också den existentiella delen av den mänskliga upplevelsen. Den del som är högst individuell, helt subjektiv, fylld av tankar, känslor, förnimmelser och energier och som inte går att observera eller mäta objektivt. Kommer vi att hitta tillbaka till det magiska och mystiska med livet utan att gå tillbaka i tiden, tillbaka till religionens bojor? Vi pratar om olika strategier hos överlevare av psykiatrin, strategier som också blir intressanta fenomen på en kollektiv nivå. Vi pratar också om hur den instrumentella psykiatriska diagnostiken och dess behandlingsmetoder inte berör ensamhet, vilsenhet, osäkerhet, sorg eller längtan efter familj eller platser som vi har lämnat. Och det, och mycket mer, tycker vi är GALET.

Elisabeth Punzi är en klinisk psykolog med en rik och mångsidig erfarenhet inom psykologi, undervisning, forskning och engagemang. Med en bakgrund inom klinisk psykologi och neuropsykologi har hon ägnat sin karriär åt att göra betydande bidrag till mental hälsa och psykosocialt arbete. Hon undervisar bland annat på Göteborgs Universitet. Hon är aktiv inom olika projekt bland annat inom Mad Studies och Kritiska Kulturarvsstudier. Elisabeth har också studerat vikten av olika konstnärliga uttryckformer för återhämtning vid psykiskt lidande.

Läs mer om och lyssna på samtliga avsnitten i säsong 1 >>

Producent: Sofia Arvegård Wallin
Ansvarig utgivare: Lasse Mattila

Tack till Jonas Meadow för musiken och tack till Tobias Wallin som har hjälpt oss med logotypen.