GALET #3 Gunnar Bohman: Evidens – vad är det?

0
265

Visste du att effekstarka behandlingsmetoder vid psykiskt lidande kan ha låg evidensstyrka? Eller att evidens inte betyder bevisad effekt eller effektstyrka på en preparat eller en metod? Ja, visst är det rörigt? Tillsammans med Gunnar pratar vi evidens och varför så många av oss har helt fel uppfattning om vad det betyder. Vi pratar RCT-studier och monodiagnoser. Att det är skillnad på diagnoser inom den somatiska vården (kroppsvården) och inom den psykiatriska vården. Och att diagnoser aldrig var tänkt att få ett sådant fäste inom psykiatrin. Inom psykiatrin ska diagnoser vara deskriptiva. De ska beskriva beteenden som uppvisas vid en tidspunkt och fungera som en karta för läkaren eller terapeuten där beteendet förändras över tid. Diagnoser inom psykiatrin säger inte vem eller vad du är, eller vad du har. Vi pratar om myten om det homogena och behovet av personcentrerad, integrerad, innovativ och kontextuell vård.

Gunnar Bohman har jobbat som psykolog inom psykiatrin sedan 1976. Han har drivit egen privat praktik som psykoterapeut i 15 år. Gunnar har forskat och disputerat i psykoterapi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har också jobbat 15 år som universitetslektor på psykologutbildningen och psykoterpaeututbildningen på Stockholms Universitet.

Läs mer om och lyssna på samtliga avsnitten i säsong 1 >>

Producent: Sofia Arvegård Wallin
Ansvarig utgivare: Lasse Mattila

Tack till Jonas Meadow för musiken och tack till Tobias Wallin som har hjälpt oss med logotypen.