Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan

1
284

Expressen, 2019-12-23

Det är den perfekta marknadsföringssagan för läkemedelsföretagen. Mytbildningen har förvånansvärt nog även letat sig in i landstingens vårdguide 1177. Därmed är det inte konstigt att många patienter tror att deras depression beror på kemisk obalans i hjärnan, skriver läkaren André Marx.

En pionjär för ”kemisk obalans” som förklaringsmodell till depression var psykiatrikern Joseph Schildkraut som 1965 publicerade sin artikel ”The Catecholamine Hypothesis of Affective Disorders” där han hävdade att brist på vissa signalsubstanser i hjärnan skulle kunna orsaka depression. Hela idén baserades dock på inget annat än ett heuristiskt resonemang och Schildkraut själv var tydlig med att hans antaganden var baserade på bristfällig och motsägelsefull forskning. (1)

När man i dag blickar tillbaka på decennier av forskning så kan man med gott samvete konstatera att man aldrig lyckats bevisa att depression och ångest orsakas av kemisk obalans i hjärnan. Däremot finns mycket forskningsresultat som avfärdar hypotesen. (2,3,4)

Som den gamla onanimyten

Deprimerade har inte lägre serotoninnivåer än andra och när man ger friska försökspersoner substanser som tömmer ut deras nivåer av signalsubstanserna noradrenalin, serotonin och dopamin i hjärnan, så blir de inte deprimerade. (2,5,6)

Psykiatrikern David Healy sammanfattade forskningsunderlaget 2005 med orden: ”The serotonin theory of depression is comparable to the masturbatory theory of insanity (teorin gick ut på att onani var en viktig och vanlig orsak till psykiska sjukdomar). Both have been depletion theories, both have survived in spite of the evidence…”

Läs hela artikeln här.

KÄLLOR

1. Schildkraut JJ (1965) The catecholamine hypothesis of affective disorders: A review of supporting evidence. Am J Psychiatry 122: 509–522

2. Jeffrey L Lacasse ”Serotonin and Depression: A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature”

3. David Healy. ”The structure of psychopharmacological revolutions”

4. Moncrieff, J. & Cohen, D. (2005). Rethinking models of psychotropic drug action. Psychotherapy and psychosomatics, 74(3), 145–153.

5. Asberg M (1976) ”Serotonin depression”- a biochemical subgroup within the affective disorders? Science. 1976 Feb 6;191(4226):478-80

6. Joseph Mendels: ”Brain Biogenic Amine Depletion and Mood”

7. American Psychiatric Association [APA], 2005, p. 1

1 COMMENT

  1. Ja, det är helt rubbat att den myten så länge och brett levt vidare. T.o.m. mänskor som själva äter antidepressiva tror ju det är något fel på dom kemiska balanserna. Dom psykiatriska stämmorna i landet har mycket makt som vidmakthåller myten om hur “bra” antidepressiva är.