”Överdrivet positivt om antidepressiva läkemedel”

1
259

Svenska Dagbladet, 2019-12-22

SVT:s program ”Landet lyckopiller” tar tydligt ställning för antidepressiva läkemedel framför andra behandlingsmetoder, till exempel psykoterapi och fysisk aktivitet. Det skriver psykologen Johan Möller.

I SVT:s program Landet lyckopiller säger man sig vilja undersöka varför så många svenskar tar antidepressiva läkemedel. Detta är en svår och viktig fråga som verkligen behöver belysas från många olika vinklar. Tyvärr väljer SVT att ge en väldigt ensidig bild. Man tar tydligt ställning för antidepressiva, framför andra behandlingsmetoder, såsom till exempel psykoterapi och fysisk aktivitet. Antidepressiva läkemedel presenteras på ett överdrivet positivt sätt och man undanhåller negativa aspekter, såsom att det för många är väldigt svårt att avsluta medicineringen, så svårt att en del forskare och behandlare anser att läkemedlet bör klassas som beroendeframkallande. Man undviker även att nämna att en del får mycket allvarliga biverkningar såsom till exempel ökad ångest, hallucinationer, känslomässig flackhet och allvarligast av allt – en ökad suicidrisk, framförallt hos barn och ungdomar.

En viktig och helt avgörande del som man har valt att inte ha med i programmet är att det vetenskapliga stödet för antidepressiva är ifrågasatt av en hel del forskare.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Såg på någon instagram hur chefen på svt festade loss med några av de värsta medicinförespråkarna i sverige, men hittar inte länken nu. Landet lyckopiller var det sämsta jag sett, och jag orkade inte kolla mer än 10 minuter på det förutsägbara programmet. Svt är sällan kritiskt granskande och knappast opartiska vad gäller förhållandet till makthavare och företag.
    Inte för att någon annan stor mediekanal skulle våga presentera någon slags kritik mot det biopsykiatriska paradigmet heller.