Wednesday, 29, May, 2024

Dunja Grisell

7 POSTS 0 COMMENTS
Dunja överlevde med permanenta skador efter att ha utsatts för elchocker/ECT år 2007. Hon arbetar nu som doula och fristående peer supporter. Hon är även aktiv i den internationella organisationen Intentional Peer Support (IPS), studerar psykoterapi steg 1 och ägnar sig åt psykiatrikritisk aktivism.