Alla dofter av friheten av Stefan Bergström

1
103

Fick lugnets stunder i korthetens
ögonblick.

Sen brände ångest i både kroppen
själen.

Nu förstår jag valet med kraften i
tanken.

Har sett vägen, känner alla dofter
av friheten.

Stefan Bergström