Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

1
99

Uppsala Universitet, 2021-01-21

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen framför allt i par där båda har liknande upplevelser. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet. I studien har 818 mödrar och deras partner fått svara på en enkät, ett år efter att de fått ett gemensamt barn. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

– Att det finns en koppling mellan negativa barndomsupplevelser och sämre livsvillkor som vuxen blev extra tydligt när vi studerade par där båda parterna uppgav att de hade haft det svårt som barn, säger Per Kristiansson, specialistläkare i allmänmedicin och universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och studiens huvudförfattare.

Negativa barndomsupplevelser, inom forskningen kallad Adverse Childhood Experiences, ACE, får allvarliga följder under en människas hela liv. Tidigare internationella studier (t ex Felitti et al 1998, Hughes et al 2017, Merrick et al 2018)) har visat att de medför ökad risk för sjukdom och för tidig död i en rad folksjukdomar, såsom svår psykisk ohälsa, cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes. Ju fler negativa barndomsupplevelser desto större risk för negativa följder.

Det som utmärker studien som nu presenteras är ett ovanligt stort antal deltagande par: 818 par (818 mödrar och 818 partner varav 3 var kvinnor, totalt 1 636 individer) deltog och besvarade frågor i ett formulär, ett år efter födseln av ett gemensamt barn.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Ja, även om det känns självklart, så är det ju bra att påminnas om och upplysa ovetande om. Men jag tror många inte riktigt vet eller förstår allt vad som ingår i “svår barndom”, och kanske också att en del tror att dessa orsaker är frikopplade från annat i hur systemet är uppbyggt/fungerar. Tycker ACE-modellen borde vara en självklar del i medvetandet hos alla som arbetar med mänskor.