Psyk 22 (trilogi) av Markus Dencker

1
216

Psyk 22 är en trilogi bestående av böckerna Minneslära, Gränslära och Ordningslära. Det gemensamma temat är människors liv och de problem som ibland uppstår i dem. Tillsammans bildar texterna en historia om psykiatrins eget Moment 22 – vården kan inte samtidigt både möta patienter som unika individer och ge en evidensbaserad vård som helt utgår ifrån statistik. Psyk 22 berättar om de livs- och relationsproblem som människor behöver hjälp med för att lösa sina knutar och nå långsiktig förändring, medan vår allt mer biologiskt inriktade psykiatri fokuserar på diagnoser, läkemedel och symtomlindring.

Minneslära

Minneslära är en sorts bekännelser – en berättelse om författarens egna minnen. Men boken är inte självutlämnande för sakens skull. Genom en förståelse av hur författaren påverkats av sina egna erfarenheter har han även formulerat en generell hypotes om hur minnen kan påverka kroppsliga processer. I Minneslära får vi följa med på stormande hav, in i sjukdomar, hypokondri och psykoterapi. Men inte minst får vi ta del av en teori som skulle kunna förklara hur inflammationer uppstår ur förhållanden som råder i psyket.

Fakta om boken

  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 376
  • Utgivningsår: 2020
  • Upplaga: 1
  • Förlag: Vulkan Media
  • ISBN: 9789189179608

Gränslära

Gränslära handlar om familjer, relationer och vikten av att stå ut med vår existentiella situation. Delar av boken är en sorts föräldrahandbok som utgår ifrån fenomenet gränser. Både vuxna och barn måste nämligen lära sig att hantera sina egna, sina medmänniskors och livets begränsningar. Boken blir en karta över individen, familjen och livet. Läsaren får på så vis en bild av de gränskonflikter som ingen familj kan undkomma. Boken avslutas med en hypotes om hur det kommer sig att unga svenskar under vår tid tycks uppleva ett större psykiskt lidande än tidigare generationer.

Fakta om boken

Språk: Svenska
Antal sidor: 488
Utgivningsår: 2020
Upplaga: 1
Förlag: Vulkan Media
ISBN: 9789189231092

Ordningslära

Ordningslära handlar om att svensk psykiatri under de senaste decennierna allt mer strävat efter vad man kallar en evidensbaserad vård. I berättelsen som växer fram i Ordningslära framstår problem med den här satsningen. Den är fragmentiserande och ibland nästan pseudovetenskaplig. Genom boken löper berättelsen om två bröder. Den ene, Josef, vet inte vad han är anklagad för och den andre, K, söker en sanning som inte går att finna. De har fastnat i var sin kamp med en psykiatri som översatt svåra minnen och relationsproblem till medicinsk diagnostik.

Fakta om boken

Språk: Svenska
Antal sidor: 520
Utgivningsår: 2020
Upplaga: 1
Förlag: Vulkan Media
ISBN: 9789189231443

Om författaren

Markus Dencker är trebarnsfar och legitimerad psykolog. Under 1990-talet studerade han humaniora i Uppsala samtidigt som han arbetade på konstmuseum. I samband med att han år 2001 gav ut boken Egenart (tillsammans med fotograf Thron Ullberg) flyttade han till Stockholm där han arbetade med hemlösa missbrukare. När hans första barn föddes bestämde han sig för att skola om sig. Sedan 2013 har han arbetat som psykolog, till en början inom BUP och sedan i rollen som miljö- och familjeterapeut på Viksjö Gård Behandlingshem.

1 COMMENT

  1. Wow! Låter spännande och intressant. Områden, ämnen som inte direkt vältäckta idag. Moment 22, känns ju igen från ganska mycket, både från sjukvården och samhället i övrigt. Tror vi är mindre fria än någonsin idag.
    Önskar jag orkade läsa lite mer, men ska nog försöka muta biblioteken att köpa in dom där böckerna.