Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm – Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till äldre

0
175

Socialstyrelsen/Kunskapsguiden.se, 2019-04-16

Rapporten Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm redovisar en studie som visar omfattningen och belyser riskerna vid förskrivning av läkemedel till äldre personer som är klassificerade med avseende på risk för uppkomst av livshotande rubbning i hjärtats rytm. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Personer som är 75 år eller äldre förskrivs i genomsnitt fem läkemedel. Samtidigt som läkemedel är av stor betydelse för att lindra, bota och förebygga sjukdom, medför den höga förskrivningen att äldre personer har en ökad risk för förskrivning av läkemedel som kan ge upphov till allvarliga biverkningar. En ovanlig men livshotande biverkan är läkemedelsframkallad rubbning i hjärtats rytm.

Läs hela artikeln och se rapporten i sin helhet här.