Ökad psykisk hälsa med naturnära barndom

0
67

Psykologtidningen, 2019-04-16

Tillgång till grönområden som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen. Det visar en dansk studie som innefattar över 900 000 deltagare. Med fler grönområden i stadsmiljön kan den stigande kurvan för psykisk ohälsa brytas, tror forskarna.

Det finns ett samband mellan att växa upp i en stadsmiljö med lite tillgång till grönområden och en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa som vuxen. Det visar en dansk forskargrupp som nu publicerat sina resultat i tidskriften PNAS. De som hade växt upp i stadsmiljöer med minst tillgång till grönområden hade 55 procent högre risk att utveckla psykisk sjukdom som vuxna, oberoende av andra kända riskfaktorer så som socioekonomiska faktorer, föräldrars historia med psykisk sjukdom, föräldrarnas ålder etc. Starkast koppling till hälsa visade deltagare som under lång tid fått vistas nära naturen under uppväxten.

Sambandet mellan psykisk hälsa och vistelse i naturen har visats i ett flertal studier. Den danska forskargruppen ville nu ta reda på huruvida möjligheten att få vistas nära naturen under uppväxten även kan minska risken för psykisk sjukdom som vuxen. Studien bygger på en kombination av data från en dansk nationell befolkningsstudie, med över 900 000 deltagare, och högupplösta satellitbilder. Genom att kombinera de båda informationskällorna kunde forskarna ta fram deltagarnas individuella exponering för grönområden (boendet) vid olika åldrar under uppväxten med information om bland annat psykisk ohälsa senare i livet.

Läs hela artikeln här.