Gå inte på myten om ökad psykisk ohälsa

0
126

Expressen, 2018-09-12

Det som kallas psykisk ohälsa bland unga är ofta friska reaktioner på normala påfrestningar och bör inte behandlas som medicinska problem. Antidepressiv medicinering kan vara direkt kontraproduktiv eftersom risken för självmordshandlingar ökar, skriver läkarna Sven Bremberg och Göran Högberg.

DEBATT | PSYKISK OHÄLSA. Uttrycket “psykisk ohälsa” omfattar både svår psykisk sjukdom och lättare stressreaktioner. Dessa problem anses öka. WHO sammanställer uppgifter om hälsoproblem i olika länder. Diagnosen depression är den mest framträdande formen av psykisk ohälsa som i Sverige årligen drabbar omkring fem procent i åldern 15–19 år.

WHO:s sammanställning tyder på att depression bland unga i Sverige var lika vanlig år 1990 som år 2016. Det har således vare sig skett någon försämring eller förbättring.

Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister fick år 2017 fem procent av alla unga i åldern 15–19 år antidepressiv medicin. Det finns två stora problem med denna medicinering. Det första är att effekten på unga är mycket liten. Det andra problemet är att medicineringen kan öka risken för självmord och självmordsförsök. Därför är det inte tillräckligt att bygga ut vården om det endast leder till ökad medicinering.

Det angelägna är i stället att öka tillgången till psykoterapeutisk behandling. Det finns dock ett stort gap mellan dagens tillgång till utbildad personal och det faktiska behovet.

Läs hela artikeln här.