Unga mår mentalt sämre under pandemin

1
104

Forskning.se, 2020-12-07

Unga mår psykiskt sämre under pandemin och mest utsatta är tjejer och ungdomar som har haft distansundervisning. Många känner sig isolerade och ensamma och upplever också att de har fler konflikter hemma.
– Det viktigaste är att vi behöver vara medvetna om, att även om ungdomar inte är den gruppen som hälsomässigt drabbats hårdast av covid-19, har de drabbats av situationen på ett mer psykologiskt plan. I en tidsperiod då de ska umgås med vänner och planera sin framtid, är de istället tvungna att vara hemma, tvungna att undvika kontakt med andra jämnåriga, med en ovisshet om framtiden, säger Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst som varit projektledare för studien som genomförts tillsammans med bland annat Birgitta Ander, lektor vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Tjejer och ungdomar med distansutbildning är särskilt utsatta

De övergripande resultaten i studien, som genomfördes med 1 700 gymnasieungdomar i hela Sverige under juni månad, visade att ungdomar följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de har förtroende för att regeringen kan hantera covid-19 situationen. Rapporten visar dock effekter på ungdomarnas vardag och relationer. Till exempel rapporterade ungefär 50 procent av ungdomarna att de lagt mindre tid på att umgås med vänner.

En tredjedel av ungdomarna rapporterade att de i lägre grad gjorde roliga saker med familjen och en tredjedel rapporterade en ökning av konflikter med föräldrar.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

 1. Jag tror alla mår lite sämre psykiskt än före pågående covid-period. Inte bara yngre, alltså. Äldres mående påverkar yngres och vice versa. Har man någon i sin närhet som lider av den ökade graden av isolation så finns det nog en risk att det påverkar ens eget mående också.

  Det sades någon bra grej på radio för ett tag sedan, apropå den ökade graden av mänskor som lider av den isolation som covid gett som följd. Att heja på grannar och prata mer allmänt med mänskor, gavs som tips och jag tror på sådana smågrejer. Det minskar också avståndet mellan mänskor med lite småsnack. Den gången när avståndet mellan är mindre och något mer allvarligt inträffar, så är det ju bra att avståndet minskat.

  INternet är egentligen inte det bästa sättet att minska isolation och bristande mänsklig kontakt på.

  Samtidigt är ju isolationen en del av lösningen på covid och ju fler som håller sig till rekommendationerna, desto fortare kanske vi har till att se ett slut på den här tråkiga perioden i historien.

  Att tänka FÖR positivt angående covid19, t.ex. att det KOMMER vara över till sommaren, kan också ge bakslag. Hope for the best, expect the worst?

  Vanliga vintrar brukar väl rätt många svenskar åka på solsemestar också. DÄr väl “yngre”/ungdomar brukar få följa med ibland. Effekten av det går ju att fundera på lite också. Hjälper egentligen inte bara att tycka synd om den ena och andra gruppen.