Konsekvenserna av pandemin kan förstärka negativa trenden för ungas psykiska hälsa

0
58

Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, 2020-07-06

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet, är en av forskarna som bidrar till kunskapsöversikten.

Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Många frågor saknar ännu svar, men existerande kunskap kan ändå vara vägledande. Därför har Forte i en serie korta skrifter låtit forskare sammanfatta sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen och serien heter Forte Fokus. Nyligen publicerades fyra Forte Fokus inom två områden: barn och unga samt äldre.

Curt Hagquist är en av forskarna som bidrar och har skrivit om vilka effekter coronakrisen kan få för ungas psykiska hälsa.

– De ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin kan förstärka den negativa trenden för ungas psykiska hälsa. Samtidigt är barn- och ungdomspsykiatrin och skolornas elevhälsa redan hårt belastade. Här kan vi lära oss en hel del av erfarenheterna från 1990-talets ekonomiska kris. Oro för familjens ekonomi var en av de orostyper som var starkast relaterad till ungdomars psykiska ohälsa. Även ungdomars upplevelse av sina egna ekonomiska förhållanden är starkt relaterad till den egna psykiska hälsan, säger Curt Hagquist.

Läs hela Curt Hagquists artikel i Forte Fokus

Läs mer om Fortes kunskapsöversikt på forte.se

Läs originalartikeln här.