”Nya vårdalternativ behövs efter pandemin”

0
67

Dagens Medicin, 2020-06-05

Vi vill visa på de möjligheter som medicinsk naturunderstödd terapi kan innebära för coronapandemins olika drabbade grupper, skriver en grupp forskare och behandlare.

Coronapandemin kommer att kräva stora rehabiliterande insatser för att läka olika typer av coronaskador. Det komplexa rehabiliteringsbehovet hos de svårast drabbade kräver omställning på sätt som avlastar sjukvårdspersonal och sjukvårdsavdelningar. Ett nytänkande med nya vårdalternativ behövs. Medicinsk naturunderstödd terapi är en av de strategier vården behöver ta till!

För dem som behöver speciell och långvarig rehabilitering efter genomgången svår coronainfektion kan naturen utgöra en ny typ av vårdmiljö. Skadorna på kroppen, med uttalad nedsättning av bland annat lungfunktionen och kognitiva skador (tecken på genomgången encefalit eller ICU-syndrom, Intensive Care Unit-syndrome), kommer att ta tid att läka.

Personal inom vård och omsorg är en annan stor grupp som sannolikt kommer att drabbas av coronaskador, personal som under lång tid överbelastats i vården av covid-19-patienter inom olika enheter. Etisk stress, brist på ledighet och krävande förhållanden som av många befattningshavare beskrivits som omänskliga kommer att kräva sin tribut i form av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och andra stressrelaterade psykiska och troligen också somatiska följdsjukdomar. Psykiatrin och primärvården kommer sannolikt att ha små möjligheter att erbjuda denna nya patientgrupp adekvata hjälpinsatser.

Eftersom sjukhusmiljön kommer att associeras med problemen måste denna grupp erbjudas andra lösningar. En rogivande naturmiljö och kontakt med djur i kombination med tillgång till erfaren medicinsk personal är en beprövad metod. Natur, djur och särskilt hästassisterade insatser är i dag högaktuella i jakten på verkningsfulla behandlingsmodeller vid PTSD, se Johnson med fler i Military Medical Research 2018.

En tredje grupp som väntas få psykiska stresskador orsakade av pandemin är de vars ekonomiska och sociala situation kraschat på grund av företagspermitteringar och varsel. Nära relationer skadas, djupa depressioner och till och med suicid befaras kunna bli följden. Även denna tredje grupp kanske kan aktiveras, hitta hjälp ur långvarig modlöshet och sjukskrivning genom nya behandlingsprogram utformade med naturmiljön som bas.

Läs hela artikeln här.