Risk att karantän förvärrar måendet hos psykiskt sjuka

1
150

Göteborgs Posten, 2020-03-18

När nu allt fler människor isolerar sig på grund av Coronaviruset, finns det en risk att de som lider av psykisk ohälsa kommer att må ännu sämre. Därför är det oerhört viktigt att vi hör av oss regelbundet och stöttar dessa individer på andra sätt, skriver Bianca Andersson, bloggare.

Det kan vara en utmaning att hamna i karantän. Än värre kan det bli för någon med psykisk ohälsa, både barn, ungdomar och vuxna. Jag har själv lidit av psykisk ohälsa och upplevt hur ofrivillig ensamhet påverkat mig negativt. Ensamhet kan trigga känslor av övergivenhet, nedstämdhet och otrygghet. Ens kontaktnät kan redan vara begränsat eller obefintligt och de få man har kontakt med är extra viktiga. Social samvaro är ett sätt att minska ensamhet och kan ge den lilla pausen man behöver för att orka med dagen. Det faller bort om man hamnar i karantän.

Förvärra depressionen

Vid en depression känner en del sig oönskade och som en börda för andra. Att hamna i karantän skulle kunna leda till att man tror sig ha fått ett kvitto på sin egen sanning att ingen bryr sig. Att vara ensam för länge kan förvärra depressionen och öka ångesten. Man har då ingen som kan hjälpa en att bryta en ond cirkel av negativa tankar och känslor och det kan kännas mörkt och hopplöst väldigt snabbt. Att få självmordstankar när ingen finns där kan bli livsfarligt.

En del behöver stöd med sin medicinering. Utan det kan man få utsättningssymtom eller förvärrade symtom av sin psykiatriska diagnos. Många går till öppenvården för att träffa en samtalskontakt. Den kontakten kan vara den viktigaste livlinan man nu blir utan. Det kan vara den enda personen som kan ge en verktyg att hantera de utmaningarna man tvingas möta.

Med vissa psykiatriska diagnoser saknar man sjukdomsinsikt och det är viktigt att någon annan hjälper en att vid behov ta medicin, följa en handlingsplan eller ta sig till psykakuten.

Ringa en viss tidpunkt

Vi måste hjälpas åt för att minska riskerna för denna redan utsatta grupp. Om du är kollega, chef eller lärare men framför allt anhörig eller vän kom ihåg att inte bryta kontakten. Det är nu de behöver dig som mest!

Som anhörig eller vän kan man komma överens om att ringa en viss tidpunkt varje dag. Om du tidigare har pratat med personen om eventuella verktyg de kan använda sig av eller något du vet personen mår bra av, påminn om dessa. Döm inte utan validera och stötta och tala om att du finns och bryr dig. Det är bra att fråga om personen har självmordstankar. Det blir inte värre av att du frågar, tvärtom. Om självmordstankar finns, ta kontakt med vården. Om personen behöver stöd i att ta sin medicin, ring då dessa tider. Var vänlig och lugn och en god lyssnare.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Att klara av att vara ensam en längre tid, kan faktiskt vara en nyttig och bra erfarenhet att ha med sig, inför sådana här tänkbara situationer, tänker jag. Hoppas något av dagens teknik kan minska känslan av ensamhet eller isolering hos många. Att stå väl rustad som samhälle inför sådana här kriser kanske borde innebära att ha mer potentiell personal som kan rycka in vid behov. Går ju att se t.ex. på hur norra italien nyligen efterfrågat personal från andra länder. Men vad händer om fler länder börjar drabbas allt hårdare och tillbakagången i antal drabbade kommer för långsamt eller sent? Utökade och/eller fler telefonjourer kanske hade varit en hjälp för många.