Existentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

3
82

Forskning.se, 2020-03-18

Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver, som man känner sig som mest ensam och sårbar. Det gäller inte minst för sköra äldre. Men meningsfulla samtal hjälpa, om vi vet i vilka situationer behovet uppstår.

Ensamhet är ett brett fält. Den typ av ensamhet som är enklast att upptäcka är social ensamhet genom att exempelvis se hur många som bor eller äter ensamma.

– När man arrangerar aktiviteter är det ofta den sociala ensamheten man vill komma åt, men ensamhet är så mycket större. Så vill man göra något åt den så är det viktigt att veta vilken sort man pratar om, säger Helena Larsson, doktorand i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Existentiell ensamhet beskrivs som en djupare form av ensamhet, ett lidande, som kan upplevas även om man inte lever i social eller fysisk ensamhet. Just denna typ av ensamhet är relativt outforskad.

– Vi vill ju kunna lindra, då är en förutsättning att veta i vilka situationer existentiell ensamhet framträder och hur vi kan upptäcka det, så att samhälle och vårdpersonal kan gå in och stötta lite extra när det behövs, berättar Helena Larsson.

Läs hela artikeln här.

3 COMMENTS

  1. Jag vill ändå tro på att det vore bäst om vi hade professionella(och avlönade) personer som kan hjälpa till på detta område.Därför det kan vara tungt och krävande och krävas rätt egenskaper och kunskap. Men i grunden handlar problem om ensamhet också hur samhället och världen kommit att utvecklas och formas. Det är en större och längre diskussion som jag absolut inte tycker några dokumentärfilmare eller psykologi-föreläsare lyckats ringa in och beskriva tillräckligt.

    Kräver dock resurser till ett område där mätbara resultat kanske inte alltid (eller ens oftast) går att presentera på det vis som önskas i “dagens samhälle”.