Allvarligt svek när barn får felaktiga adhd-diagnoser

1
303

Expressen, 2020-03-12

Politikerna ville korta köerna, och en entreprenör sa sig kunna ställa diagnos på rekordtid. Hundratals barn kom i kläm. Haveriet i Region Värmland visar på ett svenskt systemfel.

Hundratals barn kan ha fått felaktiga neuropsykiatriska diagnoser, visar en serie reportage av P4 Värmland. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade Utredningskompaniet AB, som har anlitats av bland annat regionerna Värmland, Dalarna och Stockholm, upptäcktes allvarliga brister. I de fall som IVO har närstuderat går det inte att förstå vad diagnoserna baseras på.

Det var barnpsykiater Sven Román som slog larm till IVO efter att ha mött flera patienter som fått adhd-diagnoser av Utredningskompaniet i Dalarna. Han reagerade på de tunna utredningarna som utgjorde underlaget: ”Utredningarna har gått på löpande band. Min uppskattning är att man överdiagnosticerade i 30-50 procent av fallen”, sa Román till P4 Värmland.

Systemfel i skolan och vården samspelar. Resultatet är ett haveri som enskilda barn och ungdomar får betala priset för. Det värsta är att det borde ha varit lätt att förutse.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Det lär nog stämma, att det sker en väldig överdiagnostisering. Undrar också hur många som accepterat en adhd-diagnos som senare kommer på eller känner att det inte stämmer. Diagnos och system kan nästan bli två motpoler på en tvådimensionell skala, tänker jag.

    För övrigt lär väl USA vinna guld i att överdiagnostisera psykiatriskt, men sverige ligger nog ganska tätt inpå.