Världens största projekt i mindfullness, för att förbättra psykisk hälsa hos barn och unga

0
45

TV-Helse, 2019-10-09

En mycket snabb och oroande ökning av psykisk ohälsa hos barn och unga, har tvingat fler länder att leta efter möjliga lösningar på hälsokrisen. I Sverige har kontakter till BRIS om självdestruktivitet och självmord ökat med 64 respektive 66 procent från 2016 till 2018. Enligt Socialstyrelsen ökar även antalet barn och unga som söker vård för psykiska besvär och med det även förskrivning av psykofarmaka.

Bild: Mindfullness. Foto: Simon Migaj. Licens: Unsplash.com (free use)

”Jag undrar vad är det för fel på mej? Är det bara perioder jag är inne i då jag mår dåligt eller är det här hur det är att vara psykiskt sjuk? Jag är lika rädd för båda två. När tankarna kommer vet jag innerst inne att jag inte vill dö. Jag vet det. Jag är inte färdig än. Men ändå upprepas alltid dåliga ord i mitt huvud som hur fet och värdelös jag är. Det skrämmer mig och när jag blir rädd tänker jag mer på döden.” – Skickat till BRIS den 14 maj 2018.

Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige

BRIS släppte en rapport i år som belyser barn och ungas situation. Rapporten bygger på 77 500 kontakter från barn och unga till Bris under de senaste tre åren, men även aktuell forskning i ämnet. Från 2016 till 2018, har samtalen till BRIS ökat med åtta procent. Enligt rapporten har bland det mest förekommande ämnet varför unga kontaktar Barnens rätt i samhället, varit om psykisk ohälsa.

De tio vanligaste ämnena:

 • Psykisk ohälsa
 • Familj och familjekonflikter
 • Våld, övergrepp och kränkningar
 • Skolan
 • Vänner
 • Att vara ung
 • Samhällets stödinstanser
 • Kärlek
 • Stress
 • Vuxnas svårigheter

  Källa: BRIS rapport 2019:1, Hur har barn det?

Psykisk ohälsa har legat högt under alla tre åren med över 9 000 kontakter per år och tre procents ökning under 2018. Den största ökningen med hela 31 procent handlade om våld, övergrepp och kränkningar.

”Det är samtal om ångest som förlamar och skrämmer, om att vilja skada sig själv eller att inte längre orka leva. De senaste tre åren har samtal om självmordstankar ökat med 66 pro­cent, självdestruktivitet med 64 procent och ätstörningar med 47 procent.”

Ökningen av barn och ungas ohälsa bekräftas även av forskningen. Enligt samtalen känner barnen att de inte får hjälp från samhället. BRIS har under många år uppmärksammat avsaknaden av rätt stöd och efterlyst politiska reformer.

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten har psykisk ohälsa hos andel barn fördubblats från 1980 till 2014. Nästan hälften av alla 15-åringar har psykosomatiska symptom såsom: besvär med sömnen, nedstämdhet, irritation och nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Ökade krav på arbetsmarknaden och brister i skolans funktion tycks vara troliga orsaker.

Ökad förskrivning av psykofarmaka

Förskrivningen av bensodiapeziner till barn, tonåringar och vuxna har ökat med 22 procent mellan 2006 och 2013, enligt en studie från Karolinska institutet. Det rör sig om 100,000 barn och unga upp till 24 år. Trots risker att utveckla beroende och andra allvarliga biverkningar, har många använt preparatet under en lång tid, även om det går emot riktlinjerna.

Läs hela artikeln här.