Category: General 2-dagarskonferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa

0
76
2-dagarskonferens med fokus på djur och natur som resurs för framtidens folkhälsa


02/04/2019

SLU Framtidens djur, natur och hälsa arrangerar en konferens med inriktning mot det nationella folkhälsomålet om en jämlik hälsa och FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande genom Agenda 2030.

Djurens och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas allt mer. Det finns många goda exempel från internationell och svensk forskning, som visar att djur och natur fungerar både förebyggande och som en resurs vid behandling av såväl psykisk som fysisk ohälsa. Evidens finns – nu är det dags att ta nästa steg!

Konferensen tar bl.a. upp frågor som; Vad ska till för att natur och djur ska bli en självklar del i hälsofrämjande åtgärder? Naturens hälsofrämjande effekter. Vilka evidens finns? Exempel på hund- och hästundersödda insatser. Tanken är att konferensen ska bli ett forum för att mötas, diskutera, ta del av lyckade insatser, visa på nyttan av djur och natur som resurs för människors hälsa och för att utforma nya lösningar på framtidens folkhälsoutmaningar.

Läs mer om konferensen, arrangerad av bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet, här.

View full calendar