Monday, 17, June, 2024

Sven Ternov

1 POSTS 0 COMMENTS
Sven Ternov är läkare, specialist i allmänmedicin, och teknologie doktor. Han har största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med riskhantering, som tillsynsläkare på Socialstyrelsen i Malmö, human factors expert för Luftfartsverket samt som forskare vid avdelningen för arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola, där han disputerade på en avhandling om riskhantering.