Saturday, 02, March, 2024

Odile W

1 POSTS 0 COMMENTS
Önskar verka för en förnyad och fördjupad syn på psykiskt lidande och hur vi svarar an mot det. Vi behöver på ett helt annat sätt se hela den unika människan i sin kontext och psykiatrisk vård och omsorg behöver vända sig mot en på riktigt personcentrerad, återhämtningsinriktad och rättighetsbaserad horisont. Mänskliga rättigheter och en stark etisk förankring måste vara vägledande i detta arbete.

Diagnosernas makt