55 steps

0
111

När Eleanor Riese upptäcker att medicinen hon får på St. Marys psykiatriska sjukhus i San Francisco försämrar hennes hälsa, anlitar hon arbetsnarkomanen och vårdjuristen Colette Hughes. Med hjälp av experten Mort Cohen ger sig Eleanor och Colette in i en rättslig kamp mot St. Marys, samtidigt som de inleder en oväntad och stark vänskap.

Fakta

  • Regissör: Bille August.
  • Språk: Engelska.
  • Längd: 115 min.
  • Utgivningsår: 2017.
Previous articleTa emot min hand av Stefan Bergström
Next articleLykkepillen Filmen
Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.