“Stoppa medikaliseringen inom psykiatrin”

1
320

Psykologtidningen, 2020-03-23

Medikaliseringen är på gång med stora steg inom psykiatrin och den psykologiska kompetensen är därmed satt på undantag. Den medicinska modellen genomförs nu fullt ut inom Bup i Stockholm, skriver psykologen Åke Törnquist.

Psykiatrikern Göran Rydén är verksamhetschef för Bup Stockholm sedan 2017. Hans uttalade mål är att Bup ska bli en medicinsk specialitet »fullt ut« efter en modell han tidigare genomfört inom vuxenpsykiatrin. Från och med januari 2020 påbörjas omvandlingen till en  medicinsk specialitet. Nu ska vi arbeta utifrån så kallade vårdprocesskartor. Dessa kartor ska styra vilken yrkesgrupp som gör vad, bland annat är diagnosticering och vårdplaner läkarnas ansvarsområde och inget psykologer längre kan ha ansvar för.

Något liknande var på gång 2001 inom Bup Stockholm när psykiatrikern Olav Bengtsson blev verksamhetschef. Hans plan var att allt behandlingsansvar skulle ligga hos läkarna i en rak linje från högsta ledning till läkarna på golvet. Enhetschefer som inte var läkare skulle bli personalansvariga och inget annat. Psykologers befogenheter skulle minska i motsvarande grad. Den gången rann det hela ut i sanden men nu ser det dessvärre ut att bli verklighet.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Det känns bra att personer inom professionerna opponerar sig och jag hoppas ni fortsätter göra det. Det som kan verka ta kraft ger ju också ofta tillbaka en del kraft. Är ni i pensionsålder behöver ni åtminstone inte känna er rädda för att bli diagnostiserade som “opposional defiant disorder”, så där har ni ännu en fördel med att vara äldre! 🙂 Oppositional defiant disorder känns som en perfekt diagnos för ett auktoritärt (eller konformistiskt) samhälle, där allt för mycket opponerande och kritiskt ifrågasättande riskeras stämplas som något sjukligt.

    Tumme upp till dom professionella som vågar göra sina röster hörda.