Brister i sjukvården bidragande orsak till suicid

1
48

Jönköpings Universitet, 2020-01-08

I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården anses ha varit en bidragande faktor i 55% av fallen.

Av forskningsstudien framkommer att brister i vården anses ha bidragit till dödsfallet i 55% av fallen och många av de individer som dog genom suicid hade kontakt med vården en kort tid innan sin död. De vanligaste bristerna upptäcktes i behandling eller i bedömningen av risk för suicid. Exemplen inkluderar otillräcklig eller fördröjd farmakologisk behandling, bristande följsamhet till rådande riktlinjer, missvisande suicidriskbedömning, med mera.

– Det är anmärkningsvärt att det i över 50% av fallen återfinns brister i vården. I vår studie framkommer också att de åtgärder som föreslås ofta är enstaka interna utbildningsinsatser, utan tydligt hållbara effekter i organisationerna. Föreslagna åtgärder riktades i många fall inte heller mot de identifierade bristerna. Det framkommer också att ny kunskap i många fall stannar på den enskilda kliniken, istället för att spridas vidare till andra vårdgivare, säger Elin Roos af Hjelmsäter, psykiatriker, chefsläkare inom Region Jönköpings län och doktorand vid Jönköping University och en av de fyra forskare som genomfört studien.

Läs hela artikeln här.

Studien i sin helhet finner du här.

1 COMMENT

  1. Tråkigt om det leder till något slags än mer inriktat mot att medicinera mänskor. En allvarlig brist måste ändå vara att det ofta inte finns fasta och stadigvarande läkare och ansvariga anställda, en annan att flera olika läkare kan skriva ut olika mediciner. Dålig uppföljning och ansträngd situation vad gäller vårdplatser kan säkert vara andra brister som påverkar.