Brister i sjukvården bidragande orsak till självmord

0
50

Forskning.se, 2020-01-08

Forskare har undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården har varit en bidragande faktor i 55 procent av fallen.

I studien från Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet anses att brister i vården bidragit till dödsfallet i 55 procent av de självmord som begicks under 2015.

Många av dem som dog genom suicid hade kontakt med vården en kort tid innan sin död. De vanligaste bristerna upptäcktes i behandling eller i bedömningen av risk för suicid. Exemplen inkluderar otillräcklig eller fördröjd farmakologisk behandling, bristande följsamhet till rådande riktlinjer, missvisande suicidriskbedömning, med mera.

– Det är anmärkningsvärt att det i över 50 procent av fallen återfinns brister i vården. I vår studie framkommer också att de åtgärder som föreslås ofta är enstaka interna utbildningsinsatser, utan tydligt hållbara effekter i organisationerna. Föreslagna åtgärder riktades i många fall inte heller mot de identifierade bristerna.

Läs mer här.