1,7 miljarder för att främja psykisk hälsa

1
61

Regeringen, 2020-01-17

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse i syfte att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik. Överenskommelsen för 2020 omfattar drygt 1,7 miljarder kronor.

– Psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning och de här investeringarna för psykisk hälsa i hela landet behövs. Nu fortsätter vi arbetet med att personer som behöver insatser från flera huvudmän ska få bättre vård. Det handlar inte minst om de personer som både har ett beroende och en psykiatrisk diagnos och som allt för ofta hamnar mellan stolarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Överenskommelsen med SKR är gjord inom ramen för statens budget för 2020 och innefattar bland annat medel till regioner och kommuner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

Den här överenskommelsen bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Du finner artikeln i original här.

1 COMMENT

  1. Regeringarna har sedan 10 års tid årligen avsatt mer än 1 miljard kr för att “främja psykisk hälsa”. Kerstin Evelius, som ansvarande för samordningen fram till 2018, skrev i SvD 8 jan 2019: “Det finns tyvärr inga tecken på att de tio senaste årens enskilda satsningar har lyckats motverka ökningen av psykisk ohälsa. Denna kvartalspolitik kommer i bästa fall bara att åstadkomma temporära positiva effekter för en liten skara personer och i sämsta fall skapa oöverskådliga systemfel”.

    Det finns inga utvärderingar som visat att satsningarna givit effekt.