Svenska läkemedel förgiftar vattendrag i Asien

0
119

SVT, 2020-01-16

Många läkemedel som används i Sverige ger upphov till stora utsläpp av läkemedelsrester i låglöneländer där de produceras. Det är skadligt för både ekosystem, djur och människor. Men varken svenska apotek eller konsumenter har idag någon möjlighet att ställa miljökrav på mediciner vi använder. Och det är ett problem, tycker flera aktörer.

Vattendragen i indiska Hyderabad är fulla med mediciner mot epilepsi, lågt blodtryck och svampinfektioner. Det visar en analys som forskningsinstitutet RISE nyligen gjort på uppdrag av Apoteket Hjärtat.

Utsläppen av läkemedel från industrierna i länder i Asien är omfattande, det har flera studier visat. En stor del av läkemedlen vi använder i Sverige importeras härifrån.

Risk för resistens

En svensk studie från 2007 har funnit en miljon gånger så höga halter läkemedelsrester i vattnet från ett vattenreningsverk i Indien, jämfört med vad ett svenskt reningsverk släpper ut. Det indiska reningsverket tog emot avloppsvatten från flera läkemedelsfabriker. Forskarna fann bland annat flera bredspektrum-antiobiotika, vilket kan leda till stora problem med antiobiotikaresistens.

– Problemet är att vi har en läkemedelsbransch som inte är transparent. Som kund vet du idag inte när du handlar läkemedel om det är tillverkat på ett miljövänligt sätt eller inte, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat.

Men det är inte bara svenska konsumenter som inte har möjlighet att ställa miljökrav på receptbelagda mediciner. Inte ens apoteken får veta vilka länder medicinerna kommer ifrån, på grund av sträng företagssekretess.

– Vi vill att politikerna i Sverige ska ge myndigheterna som upphandlar läkemedel ett uppdrag att inte bara ta hänsyn till pris, utan även ta hänsyn till hur miljövänligt ett läkemedel har producerats, säger Annika Svedberg.

”Ett akut problem”

Utsläppen från fabrikerna regleras av tillverkningsländernas egen miljölagstiftning. Och det räcker inte, menar Naturskyddsföreningen.

– Det är ett akut problem som vi måste göra något åt, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Hon ser allvarligt på att utsläppen från läkemedelsproduktionen fortsätter trots att problemen varit kända länge. Läkemedelsföroreningar kan störa fortplantningen och påverka beteendet hos levande varelser. För vissa arter är läkemedlen giftiga. Eftersom föroreningarna finns i grundvattnet påverkas även grödor och människor.

– Sverige måste sätta på sig ledartröjan. Det behövs en förändring i lagstiftning i både Sverige och EU. Men Sverige kan inte vänta på att allt ska gå igenom i EU, utan vi kan börja redan här och nu, säger Karin Lexén.

”Motstånd från läkemedelsföretag”

Läkemedelsverket tycker också att det är problematiskt med läkemedelsutsläppen från produktionen och den bristande insynen. Myndigheten har i flera år jobbat för att EU ska börja ställa miljökrav på läkemedel som säljs på den europeiska marknaden.

– Vi behöver enas på internationell nivå om en kraftfullare lagstiftning. Våra förslag har mottagits lite olika. Vi kan konstatera att det finns ett visst motstånd från flera läkemedelsföretag mot att införa en skarpare reglering, säger Kia Salin, miljöstrateg på Läkemedelsverket.

Läs artikeln och se reportaget här.