Ny rapport: Sverige förlorar 64 miljarder på sjukskrivningar – psykisk ohälsa står för varannan diagnos

0
108

Skandia, 2019-11-26

64 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport från pensionsbolaget Skandia. I princip varannan sjukskrivning beror numera på psykisk ohälsa.  Ett mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra löner till fler än 25 000 sjuksköterskor.

Sjukskrivningar är ett stort samhällsproblem. Bakom de höga sjuktalen finns både ett stort mänskligt lidande – och enorma kostnader. Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 64 miljarder kronor 2018. Kostnaden är 10 miljarder mer än den för Sveriges försvar och krisberedskap samma år.

– Det är uppenbart att dagens vård som fokuserar på insatser som sätts in när det redan är för sent inte räcker. Nu behövs en offensiv från våra politiker för att våga investera och satsa på det förebyggande hälsoarbetet, fortsätter Kristina Hagström.

Fortsatt ökning av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

I takt med att den psykiska ohälsan har ökat har sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa också stigit markant i Sverige, från 30 procent 2010 (kvartal 1) till 48 procent 2019 (kvartal 1). Den största ökningen har skett i Gotlands län där psykisk ohälsa har gått från att vara diagnosen bakom 23 procent av alla sjukskrivningar första kvartalet 2010 till 48 procent samma kvartal 2019.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa var totalt 30,7 miljarder kronor för hela landet 2018. Om de minskade med bara en tredjedel skulle samhället kunna spara mer än 10 miljarder kronor per år. Det motsvarar löner till fler än 25 000 sjuksköterskor.

– Trösklarna till samtalsterapi för de som är på väg in i psykisk ohälsa måste sänkas och tillgängligheten måste kraftigt förbättras. Vi ser också att det behövs fler hälsovägledare som kan se till att individer inte hamnar mellan stolarna, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Läs hela artikeln här.