Forskningsfusket satt i system inom Big Pharma

0
121

Anthropocene, 2019-11-22

Harvardprofessorn i medicin Arnold Seymour Relman som länge var chefredaktör för den ansedda medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM) menar att läkaryrket är köpt av läkemedelsindustrin, inte bara när det gäller medicinsk praxis, utan även när det gäller utbildningen och forskningen. De akademiska institutionerna i detta land tillåter sig att vara läkemedelsindustrins betalda agenter.

Även den ansedda tidskriften Lancets chefredaktör dr. Richard Horton, slog nyligen fast att mycket av dagens vetenskapliga litteratur (på skolmedicinens område) helt enkelt är falsk. En senare chefredaktör för NEJM dr. Marcia Angell har i princip påstått detsamma. Hon menar att läkemedelsindustrin tycker om att framställa sig själv som en forskningsbaserad industri, som källan till innovativa preparat. Inget kan vara längre från sanningen. ”Evidensbaserad medicin är faktiskt så korrumperad att den blir värdelös eller skadlig.” skrev Marcia Angell 2009. Epidemiologen John Ioannidis vid Stanford University School of Medicine publicerade redan 2005 en artikel med titeln ”Varför huvuddelen av publicerade forskningsresultat är falska” vilken därefter blev den mest sökta artikeln under Public Library of Science historia.

Det är detta utbredda och systematiska fuskande inom den medicinska forskningen som är orsaken till den totalt snedvrida uppfattningen om sambanden mellan olika livsstilsfaktorer och hälsa som varit förhärskande i 60 år. Allt har bara handlat om att till varje pris gynna läkemedels- och livsmedelsindustrins ekonomiska intressen och att lansera mestadels verkningslösa och farliga kemiska preparat från den industrin som i bästa fall bara dämpar konsekvenserna av den olämpliga kosten och livsstilen. Det har gällt att till varje pris hindra kunskapen om hur man undviker att bli sjuk och botar. Prevention har inte funnits på Big Pharmas karta.

Läs hela artikeln här.