Experter varnar: Brist på psykoterapi kan ha lett till ökad förskrivning av antidepressiva

1
112

SVT, 2019-11-27

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska patienter i första hand erbjudas psykologisk behandling vid lindrig och medelsvår depression. Men efterfrågan är större än tillgången. Det kan vara en drivande faktor bakom den allt ökande förskrivningen av antidepressiv medicin enligt experter som SVT har talat med.

Sedan början av 2000-talet har antalet svenskar som tar antidepressiva läkemedel fördubblats i landet. Ungefär en miljon svenskar äter dem. Det är fler än någonsin och Sverige hör nu till de länder där befolkningen tar mest antidepressiv medicin i världen.

Efterfrågan större än tillgången

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vården i första hand erbjuda psykologisk behandling vid lindrig och medelsvår depression. Men flera experter som SVT har talat med menar att efterfrågan på terapi är större än tillgången.

– Ångest och depression av lindrigare typ är vanligt idag och enligt rekommendationerna borde första behandlingsalternativ vara psykoterapi men det finns inte tillräcklig tillgång på psykoterapeutisk behandling, säger Ing-Marie Wieselgren som är psykiatrisamordnare på SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Folkhälsovetaren Andreas Vilhelmsson, forskare vid Lunds universitet, är oroad över utvecklingen:

-Vi har en pressad primärvård utan tillräckliga resurser och på det en ännu mer pressad psykiatri.

Läkare tar till receptblocket

Han menar att bristande resurser och stress leder till att läkare tar till receptblocket istället för att remittera patienter till psykologisk behandling.

– Det tar tid och kostar mer, även om riktlinjerna förordnar det. Därmed finns det en risk att man enbart behandlar symtom istället för att identifiera och behandla orsaken till problem, säger Andreas Vilhelmsson.

Läs hela artikeln och se reportaget här.

1 COMMENT

 1. “-Vi har en pressad primärvård utan tillräckliga resurser och på det en ännu mer pressad psykiatri.”
  Det är väldigt sant. Primärvården erbjuder som standard max 10 samtal och det är nog många som inte har tur alls med att få träffa en psykolog/kurator på vårdcentralen. Psykiatrin kan du t.o.m få köa i månader till efter ett självmordsförsök.
  Tillskjutna pengar från regering går väl till olika tramskurser, hyrläkare, omorganisationer, nya datorsystem, eller administrörs-tjänster.

  Det bästa vore ett stort utbud på landstingsanslutna psykologer, som vårdcentralen kunde remittera till och som mänskor själva kunde undersöka för att därefter kontakta för terapi/samtal.

  Att primärvård är väldigt pressad har man försökt att lösa genom nätbaserad primärvård, vilket aldrig borde tillåtits från början, tänker jag. Vill man minska sjukskrivningarna pga psykisk ohälsa/stress inom sjukvården kan man ju börja med att sänka arbetstiden till 30 timmar i veckan. Lyckade försök lite överallt, men politiska ideal förstörde den utvecklingen.
  Utmattningdepression är väl väldigt vanligt bl.a. ffa kvinnor som arbetar i vården.