”Sverige är ett av de länder i världen som förskriver mest antidepressiva”

0
978

TV4, 2019-05-09

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel fortsätter att öka, med den största ökningen bland barn och unga, visar statistik från Socialstyrelsen. Samtidigt pekar ny forskning på att mer än hälften av alla som slutar med antidepressiva upplever biverkningar, och trots det finns inga riktlinjer för hur vården ska gå till väga när en patient ska sluta med medicinen. Vi talade med Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin.

Se reportaget i sin helhet här.