Antidepressiva till barn fortsätter öka

0
44

Läkartidningen, 2019-04-03

Antidepressiva läkemedel ökar mest bland barn och unga. Däremot ses ett trendbrott när det gäller förskrivning av lugnande medel till den här gruppen. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Av Socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2018 framgår att antidepressiva läkemedel procentuellt sett ökat allra mest bland barn och unga under de senaste åren.

Och enligt Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, hänger det ihop med den »oroväckande ökningen av psykisk ohälsa« inom den här gruppen.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest ska barn och unga med lindrig till medelsvår depression i första hand erbjudas psykologisk behandling.

– Om fler unga fick tillgång till psykologisk behandling så skulle man kunna tänka sig att läkemedelsbehandlingen eventuellt kan minska, säger Peter Salmi i ett uttalande på Socialstyrelsens webbplats.

Läs hela artikeln här.