Allt fler får antidepressiva läkemedel

0
269

Socialstyrelsen, 2019-04-03

Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga. Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat i hela befolkningen, sedan 2006 med 25 procent. 2018 var det 7 procent av alla män och 13 procent av kvinnor som någon gång under året hämtat ut antidepressiva läkemedel.

Allra vanligast är antidepressiva läkemedel bland äldre. Under 2018 häm-tade en tredjedel av alla kvinnor i åldern 85 år eller äldre ut något antidepressivt läkemedel minst en gång, jämfört med en dryg femtedel av männen i samma åldersgrupp.

– Psykisk ohälsa är vanligare bland dem 65 år och äldre och användandet av antidepressiva läkemedel har legat högt under många år. Samtidigt har vi sett resultat som tyder på att äldre personer oftast inte får andra insatser än läkemedel, exempelvis psykologisk behandling, och det är givetvis problematiskt, säger Johan Fastbom, utredare på Socialstyrelsen.

Ökar mest bland barn och unga

Störst procentuell ökning de senaste åren har skett bland barn och unga. Cirka ett av hundra barn i åldern 10-14 år fick antidepressiva läkemedel förskrivna 2018.

– För flickor 10-14 år innebär det en ökning med knappt 60 procent jämfört med 2014 och för pojkar en ökning med drygt 40 procent, säger Petter Otterdal, statistiker på Socialstyrelsen.

Läs hela artikeln här.