Myndigheter begränsar läkemedelsstatistik

0
66

LIFe-time.se, 2019-02-01

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten stoppar inom kort utlämnande av försäljningsstatistik över enskilda läkemedel. Besluten får allvarliga konsekvenser för hela branschen, enligt LIF som nu vänt sig till regeringen. Från politiskt håll är riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) kritisk till myndigheternas beslut.

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm om utlämnande att försäljningsstatistik för läkemedel har Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten gjort varsin rättsutredning. Enligt dessa kan inte försäljningsstatistik över enskilda läkemedel från myndighetens läkemedelsregister lämnas ut, eftersom detta skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Båda myndigheterna sätter därför stopp för utlämnande av statistik från månadsskiftet februari-mars, med undantag för forskning.

Läs hela artikeln här.