Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

0
72

Kunskapsguiden.se, 2019-02-04

Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja. Bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja kan leda till att det saknas ett helhetsperspektiv runt barn och unga med psykisk ohälsa. Det visar en förstudie genomförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

​Under 2018 har IVO undersökt hur en tillsyn inom det prioriterade riskområdet ”barn och unga med psykisk ohälsa” kan göra bäst nytta. Utifrån en omfattande omvärldsanalys har IVO arbetat för att precisera riskområdet och planera en metod för tillsyn. En viktig del i omvärldsanalysen handlar om att ta reda på hur barn och unga uppfattar det stöd och den vård som ges vid psykisk ohälsa, vilka risker som finns vid en bristande samordning samt vad orsakerna kan vara.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om IVO:s förstudie här.