”Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling”

0
51

Svenska Dagbladet, 2017-06-21

I dag erbjuder primärvården relativt sällan psykologisk eller psykosocial behandling vid lindrig eller måttlig psykisk ohälsa. Evidensbaserad behandling i primärvården skulle kraftigt minska den psykiska ohälsan, skriver flera debattörer.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället, men de flesta med dessa problem får inte adekvat hjälp. Socialstyrelsen rekommenderar i första hand psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom, två av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. I Sverige råder brist på psykologisk kompetens inom primärvården, behandlingen som erbjuds är i huvudsak medicinsk. Den är betydligt ­mindre effektiv än psykologisk behandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Patienterna får alltså inte den mest lämpliga behand­lingen, vilket resulterar i fördröjt tillfrisk­nande, långa sjukskrivningar samt en överkonsumtion av akutsjukvård – helt i onödan.

Psykisk ohälsa kostar samhället cirka 100 miljarder kronor om året. Psykiska diagnoser står för 40 procent av alla sjukskrivningar. För kvinnor som är sjukskrivna mer än ett år beror hälften av sjukfallen på psykisk ohälsa. För att siffrorna inte ska skena ytterligare ­behövs en rejäl satsning för att behandla ­psykisk ohälsa på rätt sätt – primärvårdens arbete med detta behöver förstärkas.

Läs hela artikeln här.