”Nya riktlinjer ökar det mänskliga lidandet”

0
48

Dagens Samhälle, 2017-08-10

Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård vid depression och ångest har med rätta kritiserats hårt. Sverige riskerar att bli unikt på ett negativt sätt där enbart de som kan betala själva ges möjlighet till kvalificerad psykoterapi. Förslaget slår även hårt mot barn och unga.

I Läkartidningen (8/6) lyfter fyra forskare fram skarp kritik mot Socialstyrelsens remissversion av nya Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, dec 2016. Forskarna påpekar att Socialstyrelsen, tvärtemot aktuell forskning, internationella riktlinjer och framgångsrik mångsidig vård i andra länder, vill införa en ensidig vård i Sverige som i huvudsak ska bestå av KBT samt psykofarmaka och elbehandling. De är inte ensamma om att ge skarp kritik. Som representanter för några av de remissvar som inkommit från forskare, yrkesföreningar, patientorganisationer, landsting och regioner stämmer vi in i den kritiken.

Förslaget till riktlinjer innebär att man i princip tar bort möjligheten till psykoterapi, förutom mycket korta insatser av manualbaserad KBT. Det innebär att även den form av samtalsbehandling/psykoterapi som idag finns inom offentlig vård, i form av psykodynamisk psykoterapi, familjeterapi och andra utprövade former av psykoterapi, kommer att i stort försvinna. Detta trots att forskning visar att 75 procent av patienterna med psykisk ohälsa föredrar psykoterapi framför psykofarmaka.

Sverige blir med förslaget unikt på ett negativt sätt bland jämförbara länder, med en vård där enbart de som kan betala själva kommer att ges möjlighet till kvalificerad psykoterapi, samtidigt som alla andra med psykisk ohälsa hänvisas till enbart korta insatser, psykofarmaka och elbehandling. Det gäller inte minst barn och unga som drabbas hårt av förslaget.

Läs hela artikeln här.