Psykofarmaka till barn har tredubblats

0
33

SVT, 2008-09-16

Barn med Aspergers syndrom och autism har blivit en ny målgrupp för läkemedel mot schizofreni och psykoser, som kan ge allvarliga biverkningar. Förskrivningen har tredubblats på bara några år trots att alternativ finns.

-Att den här övertron på mediciner kommer tillbaka är beklagligt, säger Per-Anders Rydelius, professor barn- och ungdomspsykiatri till Rapport.

Även läkare som skriver ut medicinen vet att det skulle kunna undvikas om barnen i stället kunde placeras i en lugnare miljö. Men sådana insatser kostar mer pengar för samhället.

Alternativ finns

För att klara av att spela i en ensembel måste man kunna sammarbeta med andra, visa empati och vara lyhörd. Det klarar alla barn med diagnosen Aspergers syndom vid en musiklektion på Mikaelgårdens skola. Och inte en enda av dem får Risperdal. Till skillnad från 2.200 andra barn i Sverige, barn ända ner i förskoleåldern.

Risperdal var från början tänkt att användas mot psykoser och schizofreni. Men de senaste åren man också börjat behandla barn med aggresivt beteende, oftast med diagnosen autism eller aspergers syndrom. Och visst blir barnen lugnare.

Så här berättar en mamma om sin 13-åriga dotter:

”Hon blev som en zombie, trött och avtrubbad, det rann mjölk ur brösten och så blev hon dessutom tjock. Det var en katastrof för henne.”

Många biverkningar

Listan på vanligt förekommande biverkningar är en lång och sorglig läsning: bland annat kan man drabbas av viktökning, oro, ångest, huvudvärk, trötthet, kräkningar, yrsel, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. Utöver det kan Risperdal också framkalla diabetes.

Och hur barnen påverkas ännu längre fram i tiden, det vet ingen. Anne-Liis von Knorring är en av många barnpsykiatriker som skriver ut Risperdal till barn med svåra aggresivitetsproblem.

Läs hela artikeln här.