Saturday, 20, July, 2024

Tag: basinkomst

Så skulle basinkomst påverka välfärdsstaten

Syre, 2023-02-11 En femhundralapp extra i månaden. Det hjälper personer med långvariga psykiska problem att må bättre, visar en svensk studie. Men några experiment med...

Viktigt hur man formulerar frågor för att få givande svar

Socionomen, 2022-09-23 Om vi i stället för den sjukdomsbaserade frågan skulle fråga vad det är som händer i Sverige som får människor att känna oro...