Medicin och diagnos inget svar på stökiga klassrum

0
100

Norran, 2021-02-17

Skolan måste ta sitt ansvar för att få bort alltför stökig lärmiljöer.

På tio år har antalet barn som får en neuropsykiatrisk diagnos ökat med över 300 procent.

Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet, mellan flickor och pojkar och mellan de som är födda tidigt och de som är födda sent på året.

När Socialstyrelsen för några år sedan försökte kartlägga vad skillnaderna berodde på hittade man inga tydliga svar.

Den ökande andelen ADHD-diagnoser och den allt mer omfattande förskrivningen av centralstimulerande medicin har dock flera möjliga förklaringar.

En är att det länge funnits ett mörkertal som med större medvetenhet och bättre utredningsmöjligheter kunnat upptäckas.

I viss utsträckning är det säkert så. Men det finns också många tecken som tyder på att det är någonting i allt det här som inte stämmer. Att barn fel- och överdiagnostiseras och att de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inte beror på att det är något som är fel på dagens barn. Utan på att någonting är fel i samhället. Framförallt i skolan.

Läs hela artikeln här.