”Skolor ratar barn med adhd och diabetes”

0
30

Svenska Dagbladet, 2020-04-26

Barn med adhd och diabetes typ 1 väljs bort när föräldrar kontaktar svenska skolor och frågar om möjligheterna att få plats i den obligatoriska förskolan för sexåriga barn. Det skriver tre forskare.

Inom forskningen är det i dag relativt väl känt att människor med olika former av funktionsnedsättning och funktionsvariation stöter på hinder på arbetsmarknaden. Men trots kunskapen om att människor med funktionsnedsättning diskrimineras i arbetslivet, har relativt lite uppmärksamhet riktats mot om och i vilken utsträckning barn med funktionshinder diskrimineras i skolan.

Policyrelevansen av det sistnämnda är uppenbar. Om barn med funktionshinder diskrimineras i skolan löper de bland annat risk att få svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden i vuxen ålder.

Att studera förekomsten av diskriminering mot barn med funktionshinder i skolan är en grannlaga uppgift. I ett projekt som nyligen genomförts vid Linnéuniversitetet och Linköpings universitet har vi närmat oss frågan med hjälp av ett fältexperiment i vilket vi studerat förekomsten av diskriminering mot sexåriga barn vars föräldrar tar kontakt med skolor och söker efter information om plats i den obligatoriska förskoleklassen.

De fiktiva barnen i experiment hade antingen diagnosen adhd eller diabetes typ 1. Föräldrar till dessa barn och föräldrar till barn utan diagnos kontaktade i december 2019 fler än 2 000 svenska skolor via mejl, och bad om information angående möjligheterna för deras barn att få plats i obligatorisk förskoleklass för sexåringar höstterminen 2020.

Läs hela artikeln här.