Studie: Läkare medicinerade livsproblem

1
665

SVT, 2019-11-27

För fem år sedan analyserade folkhälsovetaren och Lundaforskaren Andreas Vilhelmsson patienters egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel som behandling för depression. Det var första gången någon gjorde det i någon större skala. Resultaten publicerades i avhandlingen ”A Pill for the Ill?”.

Studien visade på en motsättning mellan patienter och läkare i tolkningen av symptomen på psykisk ohälsa.

– Det som patienten tolkade som nedsatt välbefinnande eller lidande på grund av sociala faktorer som till exempel arbetslöshet eller sorg tolkades omgående av de flesta läkare som en medicinsk åkomma som skulle behandlas med läkemedel, säger Andreas Vilhelmsson

– Det fanns ett ointresse kring patientens egen historia och förståelse av varför man mådde dåligt.

Få fick träffa psykolog

Flera patienter i studien vittnade om att de ville träffa en psykolog, men att det var få förunnat.

– Det kom upp att läkare omgående insisterade på antidepressiva som man benämnde skulle hjälpa till med patientens ”kemiska obalans” i hjärnan och att det var något man skulle behöva gå på under resten av livet. Ungefär som insulin.

Andreas Vilhelmsson anser att läkarna medicinerade normala livsproblem.

-Vissa patienter rapporterade även att de pressades av sina läkare att acceptera antidepressiva för att kunna bli eller behålla sin sjukskrivning, säger Andreas Vilhelmsson.

Läkemedel löser inte problemen

Idag äter en miljon svenskar antidepressiv medicin. Det är något som oroar Andreas Vilhelmsson. Han menar att läkemedlen inte löser de grundproblemen som många människor har i termer av arbetslöshet och andra sociala orsaker.

– Läkemedel kostar och till det kommer alla biverkningar och för vissa svåra utsättningssymtom. Det belastar hälso- och sjukvården i onödan om det är så att icke medicinska orsaker medicineras.

– Vi vet inte heller vad det gör på sikt att gå på dessa läkemedel. Flera patienter i studier vittnar om en avtrubbande effekt, dvs att de inte känner sig riktigt närvarande med familj och vänner. Att det som kanske skyddar dem när de psykiska problemen är jobbiga även tar udden av att kunna vara närvarande i sina liv med andra.

Läs originalartikeln och se reportaget här.

1 COMMENT

  1. Det var bra att orsakerna angavs som exempel, för ofta tycker jag att man snävar ner de sociala och icke-mediciniska orsakerna till två, tre områden. Jag tror knappast att det gynnar viljan hos en patient att öppna sig eller prata om grundorsaker, när majoriteten av läkare(och andra också) utgår från att behandling med antidepressiva snudd-på måste “sättas in”.

    Är man inte en godtrogen, lydig och icke-ifrågasättande kan ju visserligen det också användas mot patienten, som om det vore ett symptom.

    Finns som vanligt mycket mer att säga om dessa samhällsproblem.