Piller när vuxna sviker

0
44

Affärsvärlden, 2019-04-03

Barn och unga i Sverige mår dåligt. Folkhälsomyndigheten skrev (i Expressen 10/10 -18) en debattartikel. Av den framgick att 190 000 barn och unga i Sverige sökt vård på grund av psykisk ohälsa under 2016. Under det senaste decenniet har andelen barn mellan 10 och 17 år som fått en psykiatrisk diagnos, eller psykofarmaka, ökat med 100 procent.

Det kan finnas anledning att fundera över det som brukar kallas medikalisering. Medikalisering är att problem som i grunden inte är medicinska ändå diskuteras eller betecknas som medicinska.

Varför skulle vi göra så? Varför skulle vi välja att tolka våra barns problem som medicinska fast de kanske har andra orsaker?

Läs hela artikeln här.