Stora brister i vården för barn med självmordstankar

0
66

Vårdfokus, 2018-05-18

Efter att ha granskat några fall där barn tagit sitt liv är Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, mycket kritisk till samhällets insatser. Tidiga och samordnade insatser hade troligen kunnat ändra förloppet för många av barnen menar myndigheten.

För lite samordning, för få uppföljningar, för lite barnperspektiv och ingen som tar helhetsansvar. Listan över brister i vården och omsorgen kring barn och unga som tar livet av sig är tyvärr lång.

Det visar den genomgång som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gjort av några fall där barn begått självmord. Myndigheten har följt insatserna för barnen från tidiga kontakter med samhället till att de tagit sitt liv.

Ingen har helhetsansvar
I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver ansvariga på Ivo att trots att barnens kontakter med samhället varit omfattande har ingen tagit helhetsansvar för deras vård. Det kan handla om allt från kontakter med socialtjänsten och bup, barn-och ungdomspsykiatrin, till fosterhemsplaceringar och institutionsvård.

Enligt Ivo är det mer regel än undantag att samverkan mellan socialtjänsten och bup brister. Nya insatser påbörjas utan att tidigare information och lärdomar följts upp. Och när det går så långt som till tvångsvård av barn och unga saknas tillräcklig kompetens där barnen placeras. Det kan till exempel handla om att det inte finns psykiatrisk hjälp på plats om barnen förbereder ett självmordsförsök.

Läs hela artikeln här.