Psykofarmaka gör mer skada än nytta

0
86

Aftonbladet, 2016-09-05

DEBATT. Psykofarmaka gör mycket mer skada än nytta. Det är min slutsats efter att noga ha studerat forskningslitteraturen från de senaste tio åren. Vi borde endast använda kring två procent av de psykofarmaka vi använder i dag. Om vi gjorde det så skulle vi leva längre, vara friskare och förtidspensionera oss i mindre grad.

I alla länder som undersökts har man sett att ju mer psykofarmakakonsumtionen steg, desto fler förtidspensionerade sig. Om det nu var så, att psykofarmaka fungerade som insulin för diabetes, vilket tyvärr många psykiatriker felaktigt hävdar, så borde antalet förtidspensionerade minska när konsumtionen ökade.

Det finns många orsaker till att vi använder alldeles för mycket psykofarmaka. De frågor som läkarna utifrån ett schema ställer till personer med psykiska problem är så generella att många friska skulle kunna få en psykiatrisk diagnos om de testades.

Dessutom tror läkarna att medlen är mycket bättre än de är och har mycket färre skadliga effekter än de har.

De allra flesta studier har gjorts av läkemedelsföretagen och de är tämligen opålitliga. Försöken har inte varit tillräckligt blindade. Medicinen har påtagliga biverkningar och de flesta patienter och läkare kan därför gissa sig till om det har getts en aktiv medicin eller placebo, vilket har till följd att effekten betydligt övervärderas.

En annan viktig felkälla är att patienterna nästan alltid har varit i behandling innan de randomiseras till aktiv medicin eller placebo. Man kan utveckla ett beroende på de flesta psykofarmaka, och när man plötsligt går över på placebo kan man få cold turkey-symptom, som kan vara både depression och psykos.

Läs hela artikeln här.